Címjegyzék
TAO
HÍREK
DOKUMENTUMOK
DOKUMENTUMOK
Jogszabályi információk
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól
39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
2004. évi I. törvény a sportról
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
2021/2022
- TAO jóváhagyás
Kiegészítő szabályok a 2021. adóév sportági keretösszegére tekintettel
NYILATKOZAT - Erőnléti edző
NYILATKOZAT - Csapatorvos
NYILATKOZAT - 8 órás foglalkoztatás
Tájékoztató az irányadó benchmark-rendszerről
Értékelési elvek, benchmark, fizetési sapka 2021-22
- TAO ellenőrzés
Eszköz nyilvántartás 2021-2022
Kiegészítő támogatás GYIK
EKR GYIK
Elszámolási útmutató 2021-2022
2020/2021
- TAO jóváhagyás
Tájékoztató az irányadó benchmark-rendszerről
Értékelési elvek, benchmark, fizetési sapka 2020-21
2020/2021 kérelmi időszak tájékoztató
NYILATKOZAT - 8 órás foglalkoztatás
NYILATKOZAT - Kapusedző
Tájékoztató a koronavírussal összefüggésben felmerülő költségek támogatása jogcímre történő módosításról
Tájékoztató a támogatási intenzitás növelési kérelmek benyújtásáról
NYILATKOZAT - Csapatorvos
- TAO ellenőrzés
Eszköz nyilvántartás 2020-2021
Kiegészítő támogatás GYIK
EKR GYIK
Elszámolási útmutató 2020-2021 (beruházás)
Elszámolási útmutató kiegészítő sportfejlesztési támogatások felhasználására 2020-2021
Elszámolási útmutató 2020-2021
2019/2020
- TAO jóváhagyás
Nyilatkozat szabályzatokhoz
Tájékoztató az elektronikus ügyintézés és elektronikus kapcsolattartás változásairól
NYILATKOZAT - Kapusedző
NYILATKOZAT - Erőnléti edző
NYILATKOZAT - Csapatorvos
NYILATKOZAT - 8 órás foglalkoztatás
Tájékoztató az irányadó benchmark-rendszerről
Tájékoztató MKSZ
2019/2020 kérelmi időszak tájékoztató
Értékelési elvek, benchmark, fizetési sapka 2019-20
- TAO ellenőrzés
Elszámolási táblázat a nem önerőként felhasznált és összeszámítással nem érintett támogatási szerződés alapján kapott kiegészítő sportfejlesztési támogatásról
Könyvvizsgálói összesített adatlap - Kiegészítő támogatáshoz kapcsolódóan
Elszámolási útmutató kiegészítő sportfejlesztési támogatások felhasználására
Nyilatkozat Tao támogatás keretén belül elszámolt edzőtábori költségekhez 2019-2020
Eszköz nyilvántartás 2019-2020
Elszámolási útmutató 2019-2020
2018/2019
- TAO jóváhagyás
2018/2019 kérelmi időszak tájékoztató
NYILATKOZAT - 8 órás foglalkoztatás
NYILATKOZAT - Csapatorvos
NYILATKOZAT - Erőnléti edző
NYILATKOZAT - Kapusedző
NYILATKOZAT - OKJ-s végzettséggel rendelkező C licenszes edzők különbözeti vizsga
Értékelési elvek, benchmark, fizetési sapka 2018-19
- TAO ellenőrzés
Nyilatkozat Tao támogatás keretén belül elszámolt edzőtábori költségekhez
Eszköz nyilvántartás 2018-2019
Elszámolási útmutató 2018-2019
2017/2018
- TAO jóváhagyás
Módosított fizetési sapka 2017-18
2017/2018 kérelmi időszak tájékoztató
Értékelési elvek, benchmark, fizetési sapka 2017-18
- TAO ellenőrzés
TAO EKR Elszámolás - gyakran ismételt kérdések
TAO EKR Elszámolás - felhasználói kézikönyv
Nyilatkozat edzőtáborhoz
Elszámolási útmutató módosítás (2017. február 19.)
Eszköz nyilvántartás - minta
Elszámolási útmutató 2017-2018
Elszámolási útmutató sportcélú ingatlanra irányuló beruházáshoz
Nyilatkozat - Önrész forrásáról
2016/2017
- TAO jóváhagyás
Értékelési elvek, benchmark, fizetési sapka 2016-17
2016/2017 kérelmi időszak tájékoztató
- TAO ellenőrzés
Elszámolási útmutató 2016-2017
2015/2016
- TAO jóváhagyás
Benchmark és fizetési sapka 2015-2016
Tájékoztató a TAO-támogatások szabályairól
Tájékoztató a TAO tv. 22/C. § szerinti támogatási igazolások és a TAO tv. 24/A § szerinti adó-felajánlás feltételét képező igazolások kiállítására irányuló kérelmek benyújtásához
Információk 2015-16
- TAO ellenőrzés
Tájékoztató a 107/2011 (VI. 30.) Kormányrendelet módosítás kapcsán használandó új 1. sz. melléklet (Összesített elszámolási táblázat) kitöltésének módjairól
Elszámolási útmutató 2015-2016
2014/2015
- TAO jóváhagyás
Fizetési sapka 2014-2015
Benchmark 2014-2015
MKSZ-információk a 2014-2015-ös pályázati időszakra vonatkozóan
- TAO ellenőrzés
Elszámolási útmutató 2014-2015
Elszámolási útmutató - Sportcélú ingatlanra irányuló beruházáshoz
2013/2014
- TAO jóváhagyás
Fizetési sapka 2013-2014
- TAO ellenőrzés
Elszámolási útmutató - Sportcélú ingatlanra irányuló beruházáshoz
Részletező elszámolási táblázat 100.000 forint alatti számlákhoz
Elszámolási útmutató 2013-2014
Nyomtatványok
TAO elszámolás - 1.sz. melléklet - Elszámolási táblázat - 2015/2016-os támogatási időszaktól használandó
TAO elszámolás 1.sz. melléklet - Elszámolási táblázat - ÚJ KÉPLETEZETT - 2015/2016-os támogatási időszaktól használandó
TAO elszámolás 2.sz. melléklet - Könyvvizsgálói összesítő adatlap - 2015/2016-os támogatási időszaktól használandó
22/C szerinti Nyilatkozat kiegészítő sportfejlesztési támogatás nyújtása céljából
22/C szerinti Együttműködési megállapodás minta (BANKADÓ)
24/A szerinti Kiegészítő támogatási szerződés minta
TAO-elszámolás 2. sz. melléklet - könyvvizsgálói összesítő adatlap
24/A szerinti Együttműködési megállapodás minta
TAO-elszámolás 1. sz. melléklet - elszámolási táblázat
24/A szerinti Együttes kérelem minta
Saját busz költségelszámolás minta
22/C szerinti Kiegészítő Támogatási szerződés minta
ÁFA-nyilatkozat
22/C szerinti Együttműködési megállapodás minta
Tájékoztatók
Tájékoztató a látvány-csapatsport támogatást érintő jogszabályi módosításokról (2019.04.16)
Tájékoztató a látvány-csapatsport támogatást érintő jogszabályi változásokról (2019.08.15)
Összefoglaló a közbeszerzési eljárási kötelezettségről, támogatásból megvalósuló beszerzések esetén (2020. január 1-től hatályos változásokkal)
TAO ellenőrzéssel kapcsolatos kézbesítésre vonatkozó szabályok
Tájékoztató a látvány-csapatsport támogatást érintő jogszabályi változásokról (2019.03.07)
Összefoglaló a közbeszerzési eljárási kötelezettségről, támogatásból megvalósuló beszerzések esetén (2019. január 1-től hatályos változásokkal)
Összefoglaló a közbeszerzési eljárási kötelezettségről, támogatásból megvalósuló beszerzések esetén (2018. január 1-től hatályos változásokkal)
Összefoglaló a közbeszerzési eljárási kötelezettségről, támogatásból megvalósuló beszerzések esetén (2017. január 1-től hatályos változásokkal)
Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás megfizetéséről
Összefoglaló a közbeszerzési eljárási kötelezettségről, támogatásból megvalósuló beszerzések esetén
TAO támogatások - összefoglaló
Tájékoztató a részben, vagy egyáltalán nem teljesített támogatások elektronikus kérelmi rendszerben történő kezeléséről, bejelentéséről
Tájékoztató a részben, vagy egyáltalán nem teljesített igazolások kezeléséről és a támogatások felhasználásáról
Összefoglaló a Tao tv. és a Stv. módosításáról
Összefoglaló a 107/2011 Rendelet módosításáról
MKSZ Sportszakember szabályzat
Tájékoztató a TAO tv. módosításáról
Tájékoztató a látvány-csapatsport támogatást érintő jogszabályi módosításokról (2020.01.17.)
A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai (2018.)
Fontos TAO-információk a veszélyhelyzetben
Tájékoztató a látvány-csapatsport támogatást érintő jogszabályi módosításokról (2020.03.02.)
TAO kedvezményezetti célra történő felajánlás szabályai
Egyéb dokumentumok
Támogatási igazolások 2017-2018
Elfogadott TAO Programok 2017-2018
TAO 2017/18 kérelem
TAO 2017/18 jóváhagyó határozat melléklet
Támogatási igazolások 2018-2019
Elfogadott TAO Programok 2018-2019
Elfogadott TAO-programok 2019-2020
TAO 2019/20 kérelem - be/SFP-00419/2019/EMMI
TAO 2019/20 határozat - be/SFP-00419/2019/EMMI melléklet
TAO 2020/21 kérelem – be/SFP-00525/2020/EMII (TAO 2020/21 határozat – be/SFP-00519/2020/EMMI)
TAO 2020/21 kérelem - be/SFP-00519/2020/EMMI
TAO 2020/21 határozat - be/SFP-00519/2020/EMMI melléklet
TAO 2019/20 kérelem - be/SFP-00418/2019/EMMI
TAO 2019/20 határozat - be/SFP-00418/2019/EMMI melléklet
TAO 2020/21 kérelem - be/SFP-00518/2020/EMMI
TAO 2020/21 határozat - be/SFP-00518/2020/EMMI melléklet
TAO 2018/19 kérelem
TAO 2018/19 kérelem melléklet
Támogatási igazolások 2016-2017
Elfogadott TAO Programok 2016-2017
Támogatási igazolások 2015-2016
Elfogadott TAO-programok 2015-2016
Támogatási igazolások 2014-2015
Elfogadott TAO Programok 2014-2015
Támogatási igazolások 2013-2014
Elfogadott TAO-programok 2013-2014
Támogatási igazolások 2012-2013
Elfogadott TAO-programok 2012-2013
Támogatási igazolások 2011-2012
be/SFPHP01-00319/2018/EMMI
ki/JH01-00319/2018/EMMI
TAO 2021/22 kérelem - be/SFP-00618/2021/EMMI
TAO 2021/22 határozat - be/SFP-00618/2021/EMMI melléklet
Elfogadott TAO-programok 2011-2012
BELÉPÉS TAO ELEKTRONIKUS KÉRELMI RENDSZERBE
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
TAO bizottság
elnök
DR. DANCSÓ JÓZSEF
tag
KŐVÁRI ÁRPÁD
VARGA SÁNDOR
titkár
BARDÓCZY GÁBOR
telefon: +36 1 435 4234
TAO igazgatóság
BARDÓCZY GÁBOR TAO-igazgató
telefon: +36 1 435 4234
EMBER ÁRON TAO igazgató-helyettes, ellenőrzési vezető
telefon: +36 1 435 4266
KOVÁCS ADÉL TAO irodavezető
telefon: +36 1 435 4234
PUSZTAI MÁRTON TAO jóváhagyási csoportvezető
telefon: +36 1 435 4258
SVEDA MARCELL TAO ellenőrzési csoportvezető
telefon: +36 1 435 4241
VIRÁG ANDRÁS ellenőrzési munkatárs
telefon: +36 1 435 4245
NAGY ZSUZSANNA ellenőrzési munkatárs
telefon: +36 1 435 4244
GECSE RÉKA TAO jóváhagyási szakértő
telefon: +36 1 435 4258
SZÖLLŐSI DÁNIEL IMRE TAO-jóváhagyási szakértő
telefon: +36 1 435 4258
BORUS ATTILA ellenőrzési munkatárs
telefon: +36 1 435 4243
ŐRHEGYI ISTVÁN ÁDÁM ellenőrzési munkatárs
telefon: +36 30 469 4978
LUKÁCS MÁRTON ellenőrzési munkatárs
telefon: +36 20 771 1482
NÉMETH KRISTÓF ellenőrzési munkatárs
telefon: +36 1 435 4262
www.mksz.hu
- Főoldal
- Napi műsor
- TV közvetítés
- Fegyelmi
MKSZ
- Főoldal
- Hírek
- NEK - Edzőképzés
- Támogatók
- Elnökség
- Elnökségi határozatok
- Megyei szövetségek
- Adatvédelmi szabályzat
- Munkatársak
- Bizottságok
- NB I-es Liga
- Amatőr Tanács
- Felügyelő Bizottság
- MKSZ Támogatói Alapítvány
- MKSZ Sporttudományi Tanácsadó Testület
- Akkreditáció
- Nemzetközi átigazolás
- Kiadványok
- Címjegyzék
- Fontos információk
- Linkgyűjtemény
- Kézitörténelem
- Antidopping
- Csarnokfelújítási program
TAO Szakma Parasport, csörgőlabda Szenior sport
- Főoldal
- Hírek
- Dokumentumok
- Főoldal
- Hírek
- Főoldal
- Hírek
- Főoldal
- Hírek
Válogatott férfi felnőtt Válogatott férfi junior Válogatott férfi ifjúsági Válogatott férfi serdülő
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
Válogatott női felnőtt Válogatott női junior Válogatott női ifjúsági Válogatott női serdülő
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Játékos keret
- Szakmai stáb
- Program, eredmény
- Statisztika
- Fotó
- Videó
Kézilabda versenyek Kézilabda versenyek - K&H férfi kézilabda liga Kézilabda versenyek - K&H női kézilabda liga Néhány link
- Főoldal
- Hírek
- Fotó
- Videó
- Napi műsor
- Küldés
- Edzőmérkőzések
- Főoldal
- Hírek
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Fotó
- kezitortenelem.hu
Gyermekbajnokság Kisiskolás bajnokság Régió válogatott bajnokság Kézilabda az iskolában
- Főoldal
- Hírek
- Dokumentum
- Határozat
- Fotó
- Főoldal
- Hírek
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Főoldal
- Hírek
- Videó
- Videó - szakmai
MKSZ - strandkézilabda Játékvezetés Európa Kupa versenyek - férfi Európa Kupa versenyek - női
- Főoldal
- Hírek
- Verseny, bajnokság
- Fotó
- Videó
- Youtube
- Dokumentum
- Oktatás
- Kapcsolat
- Főoldal
- Hírek
- Oktatás, képzés
- Szabályértelmező videóblokk
- Dokumentum
- Nemzetközi játékvezető, delegált
- Keret
- Bizottság
- Főoldal
- Hírek
- Fotó
- Videó
- Főoldal
- Hírek
- Fotó
- Videó
Velünk kerek a világ
- Főoldal
- Hírek
- Szakfelügyelők
- Dokumentum
- Fotó
- Videó
- Blog
- Szakmai anyag / dokumentum
- Szakmai anyag / videó